กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จ ฯ เป็นองค์ประธานเปิดงานนิทรรศการผลงานศิลปะ 80 กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ

เมื่ิอวันที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึงหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมี นายกมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ เจ้าของผลงาน นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายปรีชา เถาทอง ศิลปแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ นางวรรณี ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ นางสุดา ชื่นบาน ศิลปินแห่งชาติ คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช กรรมการผู้อำนวยการ มูลนิธิชิน โสภณพนิช คุณสุจินตนา จรรยาทิพย์สกุล ประธานมูลนิธิเก้า ยั่ง ยืน ข้าราชการของกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยศิลปินชื่อดัง เฝ้า ฯ รับเสด็จร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หลังจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานแล้ว เสด็จฯ ทรงระบายสีช้างลงในเซรามิค จากนั้นทรงเสด็จฯ ทอดพระเนตร นิทรรศการผลงานศิลปะ “ 80 กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ” ซึ่งจัดแสดงผลงานประติมากรรม งานที่สะสมไว้ของศิลปินชื่อดังระดับโลก มาร่วมแสดงด้วย ณ บริเวณชั้นล่าง
ส่วนชั้นบน จะมีผลงานของศิลปินแห่งชาติที่อาจารย์กมล สะสมไว้และทำงานร่วมกัน 3 ท่าน คือ อาจารย์กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ, อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ, อาจารย์ประหยัด พงษ์ดำ ศิลปินแห่งชาติ สร้างผลงานด้วยกันที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งยังไม่เคอยออกแสดงที่ไหนได้นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ โดยมี ดร.ดอยธิเบศร์ ดัชนี” ศิลปินหนุ่ม ลูกชาย อ.ถวัลย์ ดัชนี เฝ้ารับเสด็จฯบรรยายภาพ

นอกจากนั้น เป็นงานของอาจารย์กมล แต่ละยุคสมัย จิตกรรม ประติกรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม เซรามิค และอื่นๆ รวมผลงานกว่า 400 ชิ้น จัดแสดง ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 16 มกราคม – 18 มีนาคม 2567

ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ ปี 2540 วัย 80 ปี กล่าวว่า
การจัดแสดงงานครั้งนี้ เป็นผลงานของตนแต่ละยุคสมัยทั้งจิตกรรม ประติกรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม เซรามิค และอื่นๆ รวมทั้งภาพถ่าย เพื่อสะท้อนให้เห็นการเดินทางของศิลปะกว่า 60 ปี เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจงานศิลปะได้เรียนรู้และศึกษางานศิลปะต่อไป

ด้าน คุณสุจินตนา จรรยาทิพย์สกุล ประธานมูลนิธิเก้า ยั่ง ยืน กล่าวชื่นชมอาจารย์กมล ทัศนาญชลี ว่าเป็นศิลปินร่วมสมัยรู้จักกันมา 40 ปี สิ่งที่ประทับใจ คือ อาจารย์เป็นผู้ให้ พยายามสอนเด็กให้ความรู้ เพื่อคนรุ่นใหม่ พยายามสร้างซอฟต์พาวเวอร์ ที่แท้จริงมาตลอด 40 ปี เราร่วมกันสร้างซอฟต์พาวเวอร์ ที่เป็นศิลปะให้มีอยู่คู่ประเทศไทย สร้างเด็กให้มีความคิด ความอ่าน รู้จักงานศิลปะไทย เราช่วยโปรโมทงานศิลปะ นี่คือ จุดเริ่มต้นที่อยากจะช่วยศิลปินไทยโดยอาจารย์กมล ซึ่งเป็นศิลปินที่อยู่อเมริกาเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รู้จักงานศิลปะในต่างประเทศจะได้มีความความคิดกว้างไกลขึ้น

“อาจารย์กมล ค้นคว้าทั้งสองซีกโลก คือ ตะวันออกและตะวันตกแล้วมาผสมผสาน รวมเป็นหนึ่งเดียวในตัวของอาจารย์ ก็ขอให้ทุกท่านได้มาชมว่าซีกโลกทั้งสองซีกนี้ คือ โลกทั้งใบของ “กมล ทัศนาญชลี 80 ปี” ประธานมูลนิธิฯ กล่าว