ขอเชิญชมดนตรีในสวน ปีที่ 26 สมัยกาลดนตรีไทย โดยปีนี้มูลนิธิดนตรีในสวนร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดแสดง ณ ศูนย์เยาวชน ลุมพินี สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม – 28 เมษายน 2562 เวลา 17.30 -19.30 น.

สำหรับรายการแสดงที่ไม่ควรพลาดชม

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม-วงดนตรีร่วมสมัยอนุรักษ์ไทย

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม-ละครชาตรี คณะจงกล โปร่งน้ำใจ

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม-วงดนตรีปี่พาทย์มอญประชันวง

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม -คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู (แขมป์โลกที่กรีซ ปี 2561)

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม -วงดนตรีไทย

วันอาทิตย์ที่ 31มีนาคม-วงดุริยางค์เยาวชนไทย สังกัดกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน -เทวัญ ทรัพย์แสนยากรและวง Tewan Novel Jazz

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน-สุรชัย จันทิมาธร (ศิลปินแห่งชาติ)พร้อมวงคาราวาน

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน -วงดนตรีไทย

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน-การแสดงศิลปะพื้นบ้าน 4 ภาคและโขน สังกัดกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

หมายเหตุ-รายการแสดงอาจมีการสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2589-0020 ต่อ 1702 กรุงเทพมหานคร (กทม.)โทร.0-2246-0287