จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรมสุดยอดของดี GI @กาฬสินธุ์ งานที่รวมสินค้าดี สินค้าเด่น สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้า GI คัดสรรสุดยอดของจังหวัดกาฬสินธุ์มาไว้ในที่เดียว ระหว่างวันที่ 15 – 21 กันยายน 2563 ที่ ลานรอยัล พาร์ค พลาซ่า ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ดำเนินการจัดงานแสดง จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ (Road Show) สินค้า บริการ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP สินค้าของฝากของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตลอดจนสินค้าทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการจัดงานแสดง และจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ ใช้ชื่องานว่า “มหกรรมสุดยอดของดี GI @กาฬสินธุ์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 21 กันยายน 2563 รวม 7 วัน ณ บริเวณลานกิจกรรม Royal Park Plaza ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สินค้าและผลิตภัณฑ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มช่องทางและขยายโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์ของจังหวัด และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการรายย่อยในจังหวัด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอันเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐ ในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และนโยบาย เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้าเพื่อนำพาเศรษฐกิจการค้าให้หลุดพ้นกับดักความเลื่อมล้ำและหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของจังหวัดกาฬสินธุ์ตามโครงการ “Kalasin Happiness Model” คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง ในมิติการยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชน อีกด้วย

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีกลุ่มผู้ผลิต / ผู้ประกอบการที่ผลิต/จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพดี มีศักยภาพ ทางการตลาด ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่น เป็นของดีของเด่น มีอัตลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 ราย พร้อมมีการแสดงทางวัฒนธรรม และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังประกอบด้วย ไผ่ พงศธร , อาม ชุติมา , ลำไย ไหทองคำ , ซุปเปอร์วาเลนไทน์ , เต๋า ภูศิลป์ , ก้อง ห้วยไร่ และเอิ้นขวัญ วรัญญา

นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์มีความโดดเด่นและศักยภาพในหลายด้าน เช่น ด้านการเกษตรมีเขื่อนลำปาวเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถส่งน้ำให้เกษตรกรประกอบอาชีพการเกษตรในฤดูแล้ง เป็นแหล่งผลิตข้าวนาปรังคุณภาพดี กุ้งก้ามกราม ปลานิล มะม่วงมหาชนก มะม่วงน้ำดอกไม้ เป็นที่ต้องการของตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ของจังหวัดก็มีสินค้าเด่นที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นและได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คือ ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ และข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ และยังมีสินค้า OTOP สินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าที่ผลิตได้จากวัตถุดิบที่อยู่ในพื้นที่อีกมากมาย ซึ่งสินค้าและบริการต่างๆ เหล่านี้เป็นต้นทุนส่วนหนึ่งที่เอื้อต่อการดำเนินโครงการ Kalasin Happiness Model เพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล ในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ และการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่นำมาแสดง เพื่อให้เห็นถึงสิ่งที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกาฬสินธุ์ให้ดีขึ้น และก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมชมงาน และเลือกซื้อสินค้าภายในงานได้ตลอดการจัดงานทั้ง 7 วันเต็ม