ขอเชิญ ช่างภาพผู้สนใจ การประกวดภาพถ่าย Street Photography หัวข้อ “Impressive Andaman”

ต้องเป็นภาพแนว Street ที่ถ่ายในพื้นที่ 6 จังหวัด อันดามัน เช่น ศิลปะ  วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต เครื่องแต่งกาย อาหาร
บุคคล สถานที่ท่องเที่ยว สิ่งที่พบเห็น โดยบอก เป็นเรื่องราวต่างๆ ในภาพเดียว โดยไม่ได้มีการเซ็ตฉากเพื่อถ่าย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/ppdathailand/posts/1652963671517180

ขอเชิญ ช่างภาพผู้สนใจ การประกวดภาพถ่าย Street Photography หัวข้อ “Impressive Andaman”
ขอเชิญ ช่างภาพผู้สนใจ การประกวดภาพถ่าย Street Photography หัวข้อ “Impressive Andaman”
ขอเชิญ ช่างภาพผู้สนใจ การประกวดภาพถ่าย Street Photography หัวข้อ “Impressive Andaman”
ขอเชิญ ช่างภาพผู้สนใจ การประกวดภาพถ่าย Street Photography หัวข้อ “Impressive Andaman”
ขอเชิญ ช่างภาพผู้สนใจ การประกวดภาพถ่าย Street Photography หัวข้อ “Impressive Andaman”
ขอเชิญ ช่างภาพผู้สนใจ การประกวดภาพถ่าย Street Photography หัวข้อ “Impressive Andaman”