ขอเชิญ ช่างภาพผู้สนใจ การประกวดภาพถ่าย Street Photography หัวข้อ “Impressive Andaman”

ต้องเป็นภาพแนว Street ที่ถ่ายในพื้นที่ 6 จังหวัด อันดามัน เช่น ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต เครื่องแต่งกาย อาหาร
บุคคล สถานที่ท่องเที่ยว สิ่งที่พบเห็น โดยบอก เป็นเรื่องราวต่างๆ ในภาพเดียว โดยไม่ได้มีการเซ็ตฉากเพื่อถ่าย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/ppdathailand/posts/1652963671517180