คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย จัดแถลงข่าวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 เชิญชมนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา 4.0 เรื่อง กฎแห่งกรรม – รักษ์สิ่งแวดล้อม เตรียมมอบของขวัญนับ 10,000 ชิ้น – เปิดออกร้านแจกขนม/อาหารกว่า 100 ร้าน ฟรี! ตลอดงาน

วันนี้ (วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562) เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และองค์กรภาคีเครือข่ายดำเนินงานจำนวน 17 องค์กร จัดให้มีงานแถลงข่าวการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” และกิจกรรม “รวมใจเยาวชนไทยทำความดี จังหวัดปทุมธานี” ขึ้น โดยมีพระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เป็นประธานในงานฯ มีพระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะตำบลคลองสี่, พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และพระวิเทศธรรมาภรณ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรภาคีเครือข่ายดำเนินงานฯ และผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน/องค์กรจำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมงานฯ ซึ่งภายในงานฯ ยังจัดให้มีพิธีบูชาพระรัตนตรัยด้วยดอกไม้มงคลนามทรัพย์บานชื่นของชุมชนอำเภอคลองหลวงตามโครงการรักษ์บ้าน รักษ์ศีล 5 หน้าบ้านน่ามอง และพิธีมอบของขวัญสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติฯ ให้กับ 200 ชุมชน/หมู่บ้าน/องค์กรในพื้นที่วงรอบวัดพระธรรมกาย โดย วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย อีกด้วย

นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนและผู้ร่วมงานฯ โดยกล่าวว่า การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ที่กำลังจะมาถึงนี้ นับเป็นการจัดงานฯ ต่อเนื่องปีที่ 3 หลังจากที่ได้มีกระแสตอบรับจากชุมชนในพื้นที่วงรอบวัดพระธรรมกายสนใจพาบุตรหลานมาร่วมงานฯ นับหมื่นคนในปีที่ผ่านๆ มา โดยเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ได้ประสานความร่วมมือในการดำเนินงานกับคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี, สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์, สภาวัฒนธรรมอำเภอคลองหลวง, องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม, วัดพระธรรมกาย, ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระเทพรัตนสุธี, สมาคมนักข่าวปทุมธานี, ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดปทุมธานี, มูลนิธิธรรมกาย, สมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวง, กลุ่มต้นกล้าคุณธรรมอำเภอคลองหลวง, กองชุมชนสัมพันธ์, ชมรมเรารักคลองสาม, ชมรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ในอุปถัมภ์พระครูวิจิตรอาภากร, ชมรมบ้านแก้วสายใยรัก, ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์, ศูนย์นวัตกรรมรักษ์วัด รักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี และสถานี GBN (Global Buddhist Network)

โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก ซึ่งในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 นี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นข้อคิดคติเตือนใจกับอนาคตของชาติ คือ เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ

สำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 นั้น มีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 08.00 น. – 13.00 น. โดยใช้สถานที่จัดงานฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองที่เข้าร่วมงานฯ จะได้รับทั้งความรู้ ความสุขสนุกสนานกับกิจกรรมเชิงพุทธ, การจัดแสดงนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา 4.0, กิจกรรมการลุ้นแลกของขวัญสุดพิเศษ และการออกร้านขนม เครื่องดื่ม และอาหารหลากหลายเมนูสุดอร่อย ซึ่งผู้เข้าร่วมงานฯ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยการจัดงานฯ แบ่งพื้นที่การจัดกิจกรรมฯ ภายในศูนย์การเรียนรู้ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย