งานประจำปีศาล เจ้าพ่อกุดจิก 2561
และจัดงานมหกรรมการประกวดเต้น cover dance 2018 งานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพคนกุดจิก ณ ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา