ผู้ว่าฯ นนทบุรี ให้การสนับสนุนคณะศิษย์เก่าจุฬาฯ เปลี่ยนโถส้วมให้ผู้สูงอายุที่ยากไร้ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี


วันนี้ 25 พฤศจิกายน 2563

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมกับคณะกรรมการ กต.ตร. จ.นนทบุรี ให้การสนับสนุน คณะศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการดำเนินโครงการเปลี่ยนโถส้วมให้แก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้ “นั่งสุข ลุกสบาย” ณ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้สูงอายุในการดำรงชีวิตประจำวัน

ขอบคุณข้อมูล : ณัฐวดี เฉลียวชาติ