วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอไทรน้อย เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ วัดไทรใหญ่
โดยมี หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ปลัดอำเภอ ตำรวจ ทหาร หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เด็ก เยาวชน พ่อค้า และประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอไทรน้อย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ

 

วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผว.ราชการ จ.นนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำคูคลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมราชนธิเบตร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ฯลฯ ณ บริเวณศาลเจ้าแม่ทองคำ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอไทรน้อย เป็นประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาประชาคม อำเภอไทรน้อย

โดยมี หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ปลัดอำเภอ ตำรวจ ทหาร หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ