เชิญชม นิทรรศการ “ ด้วยจงรักและภักดี” ถวายแด่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 69 พรรษา วันที่ 2 เม.ย.-31 พ.ค.67 ณ แปซิฟิค คลับ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม-สื่อผสม) ปี 2563 และอดีตคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร แถลงข่าวงานนิทรรศการ “ ด้วยจงรักและภักดี” อันเป็นนิทรรศการพิเศษ ถวายแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเข้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวาระ พระราชสมภพ 69 พรรษา ณ. แปซิฟิค คลับ ชั้น 28 อาคารทูแปซิฟิค ถ. สุขุมวิท โดยจัดแสดงงานตั้งแต่วันที่ 2 เมษายนจนถึง 31 พฤษภาคม 2567ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะ เพื่อถวายความจงรักภักดี”อาจารย์อำมฤทธิ์ กล่าว

อาจารย์อำมฤทธิ์ กล่าวว่า แปซิฟิค ซิตี้ คลับ ร่วมกับศิลปินอิสระ จัดงานนิทรรศการ “ ด้วยจงรักและภักดี” อันเป็นนิทรรศการพิเศษ ถวายแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเข้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวาระ พระราชสมภพ 69 พรรษา ในฐานะที่เป็นกลุ่มศิลปินอิสระที่ทํางานศิลปะอยู่ตลอดเวลาก็คิดรวมตัวกัน ว่าเราน่าจะจัดนิทรรศการพิเศษสักหนึ่งนิทรรศการซึ่งเป็นนิทรรศการที่สําคัญ เพราะเราเลือกที่จะจัดนิทรรศการ เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวาระที่ท่านมีพระชนมายุ 69 พรรษา โดยใช้พื้นที่ แปซิฟิค ซิตี้ คลับ ซึ่งเดิมทีจัดงานที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 มาประมาณ 5 ปี ครั้งนี้ก็ได้รับการเอื้อเฟื้อและสนับสนุนจาก แปซิฟิค ซิตี้ คลับ เป็นอย่างดี นิทรรศการครั้งนี้จะมีพิธีเปิดวันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.โดย โดยนายพลากร สุวรรณรัฐ องค์มนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยท่านสุเทพ เทือกสุบรรณ และแขกผู้มีเกียรติ ขอเชิญร่วมถวายพระพร และ ร่วมเปิดนิทรรศการ “ ด้วยจงรักและภักดี” โดยพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีม่วง

”ผมคิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี เป็นเสียงเล็กๆ ที่จะถ่ายทอดออกไปว่าเราได้ร่วมกันถวายกําลังใจให้กับพระองค์ท่านก็จะเป็นอีกงานหนึ่งที่ศิลปินพร้อมใจกันทำ ผมแจ้งสื่อมวลชนเลยว่าตอนที่ผมเชิญศิลปิน ผมมีเวลาสั้นมากใช้วิธีคือส่งสารกันทางไลน์ ทางเฟซบุ๊ก ไปหาน้องๆ เพื่อนๆ ให้การตอบรับในทันที่ คาดว่ามีผลงาน
แสดงทั้งหมดในชั้นที่ 28 และ 29 ไม่ต่ํากว่าร้อยชิ้น ตอนนี้ศิลปินจากต่างจังหวัดทยอยส่งมาเรื่อยๆ
มีศิลปินหลายท่านที่อยู่ต่างจังหวัด มีศิลปินจากภาคใต้ จากสิงห์บุรีจากที่ไหนต่อไหน คิดว่าครั้งนี้จะเป็นงานที่น่าสนใจอีกครั้ง
แต่ละคนกลั่นกรอง ความรู้สึกของตัวเอง และถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะ เพื่อถวายความจงรักภักดี”อาจารย์อำมฤทธิ์ กล่าว