กำหนดการสวดอภิธรรมศพ
พลตรีหญิง สมศรี ศรจิตติ
ณ ศาลา 6 วัดโสมนัสราชวรวิหาร (นางเลิ้ง)

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
– พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เวลา 16.00 น.
– สวดพระอภิธรรม เวลา 18.00 น.

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 งดสวดพระอภิธรรม

วันพุธที่ 20 ถึง 24 กุมภาพันธ์ สวดพระอภิธรรม เวลา 18.30 น.
วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ บรรจุศพ เวลา 19.30น.
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยที่มิได้มาเรียนเชิญด้วยตัวเอง

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ
คุณสุมาลี จิ๋ม (ลูกสาว) 081-422-3269
คุณสิริกันยา นุช (หลานสาว) 085-5276-7958

ประชาสัมพันธ์ / กำหนดการสวดอภิธรรมศพ พลตรีหญิง สมศรี ศรจิตติ ณ ศาลา 6 วัดโสมนัสราชวรวิหาร (นางเลิ้ง)