หนูน้อยจ้าวเวหา กับภาระกิจโดรนแปรอักษร 1,000 ลำ รูปแบบ 3 มิติ อ.พิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ยินดีกับ ทีมหนูน้อยจ้าเวหา ที่เป็นส่วนของความภาคภูมิใจ สร้างโดรน ทั้งฮาร์ตและซอร์ฟแวร์ด้วยฝีมือคนไทย 500 ลำ ในรูปแบบกร แปรรูปกราฟฟิค 3 มิติ หมุนเคลื่อนไหว เหมือนจริง หนูน้อย จ้าวเวหา โดรนแปรอักษร 3 มิติ

ถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10

พร้อมกันนี้ ได้แปรอักษร ส่งกำลังใจให้ พี่น้องชาวระยอง