“อากง ทองดี หรรษคุณารมณ์”

ประธานมูลนิธิ พระบรมธาตุในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

ล้อมวงคุยเรื่อง “มะม่วงมหาชนก” ของสมเด็จพระญาณสังวรฯ ชม ภาพ

พระพุทธเจ้า ในจินตนาการอันปาฏิหาริย์ ของอากง
………………………………………………………………………..

พร้อมทดสอบ เครื่องฟอกอากาศ และฆ่าเชื้อโรค Big Blue O2 นวัตกรรมจาก อ.พิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล (หนูน้อยเจ้าเวหา)

นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ที่มาเป็นกำลังใจให้อากง ทองดี ได้ดูแลสุขภาพ ในช่วงโควิด-19ในการเปิด บ้านให้คนเข้ามาชื่นชม

พระบรมธาตุที่เสด็จมา ตลอด 35 ปี หลังตั้งจิตอธิฐาน และรักษาศีล ในนามลูกศิษย์สมเด็จพระสังฆราช ญาณสังวรฯ