สุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ / คณะกรรมการ วัดบ้านไร่

เชิญชวนศิษยานุศิษย์ หลวงพ่อคูณ แสดงความกตัญญูมุทิตา ร่วมงาน วัดบ้านไร่ วันที่ 22-29 ม.ค.62
ทางวัดบ้านไร่จะมีการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 22-29 มกราคม มีทั้งการจัดนิทรรศการ หลวงพ่อคูณ มีทั้งศิลปินเดินทางมาจากทั่วประเทศเพื่อมาวาดรูปของหลวงพ่อมากถึง 96 รูป และจะมีการจัดมหรสพที่หลวงพ่อชอบ ทั้งเพลงโคราช ลิเก มวยไทย

 

โดยในวันที่ 29 มกราคม นี้จะมีการจัดเมรุลอยเพื่อเป็นสถานที่ให้ประชาชนสามารถวางดอกไม้จันทร์ให้หลวงพ่อคูณ ได้ที่วัดบ้านไร่ ประชาชนชาวโคราชอีกจำนวนมากที่ไม่มีโอกาสไปทำอะไรให้หลวงพ่อ เนื่องก่อนที่หลวงพ่อคูณท่านจะละสังขาร ท่านได้สั่งเสียไว้ก่อนแล้ว
ทางวัดจึงอยากให้ประชาชนทั้งชาวโคราชและอื่นๆ ได้มาร่วมกันแสดงออกถึงความกตัญญูที่มีต่อท่านในพิธีวางดอกไม้จันทร์ที่วัดบ้านไร่

ร่วมถวายอาลัย หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ณ.วัดบ้านไร่ วิหารเทพวิทยาคม นิทรรศการภาพจิตรกรรม และภาพถ่าย ศิลป์ แสดง ธรรม ระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2562 ภาพเล่าเรื่อง หลวงพ่อคูณในมุมมอง ของศิลปินที่ ทุ่มเทและถ่ายทอดตามจินตนาการ และ ภาพ ถ่ายบันทึกเรื่องราวของหลวงพ่อคูณ ที่ ได้รับจาก วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ โดยมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย ได้ร่วมนำมาเผยแพร่ เป็นนิทรรสการภาพ ซึ่ง มีภาพชุดพระราชทานอันเป็นประวัติศาสตร์ เป็นภาพทรงคุณค่า ที่ได้มอบให้กับ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ถือเป็น UNSEEN เป็นครั้งแรกที่นำมาแสดง จึงอยาก เชิญชวน ผู้รักและชื่อชอบในงานศิลปะ ร่วม กันวางดอกไม้จันและ ร่วมอาลัยหลวงพ่อคูณ เทพเจ้าแห่งด่านขุนทด Jaophoto #siam360#แมวเฝ้าบ้าน