ชาวโคราชกว่า 1,000 คน ร่วมเดินเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก

นครราชสีมา – วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.09 น. ที่มณฑลพิธีห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราช มูลนิธิพุทธบารมี ร่วมกับกองทัพภาคที่ 2, จังหวัดนครราชสีมา, หน่วยงานภาครัฐ, เอกชน, คณะสงฆ์ และเดอะมอลล์โคราช ได้จัดงานฉลองวิสาขบูชาโลกอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “พุทธบริษัท ศรัทธา ศึกษา สืบสาน ปกป้อง” ในงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี ปีที่ 14”

โดยพิธีเริ่มต้นด้วยการนำสาธุชนสักการะและเวียนเทียนรอบบุษบกที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์จาก 5 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย, ศรีลังกา, จีน, เมียนมาร์ และประเทศไทย รวมถึงการตักบาตรข้าวมธุปายาสจำนวน 7,200 ถ้วย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก และถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (72 พรรษา) โดยมีสาธุชนชาวโคราชเข้าร่วมพิธีกว่า 1,000 คน

โดยมีพระอุดมธีรคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ 18 รูป สวดมนต์ประกอบพิธีทางพุทธศาสนา และพลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา, นางเข็มทอง เรืองกฤตยา ประธานมูลนิธิพุทธบารมี และนายปรีชา ลิ้มอั่ว กรรมการและเลขานุการมูลนิธิพุทธบารมี เข้าร่วมงาน

สำหรับกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา วันนี้ (22 พ.ค.) เวลา 14.00 น. มีการบรรยายธรรมโดยพระครูปลัดสุวัฒน ปริยัตคุณ เจ้าอาวาสวัดเขาคอกช้าง จ.นครราชสีมา ซึ่งจะมีการบรรยายธรรมทุกวันเวลา 14.00 น. และ 18.00 น. จากพระธรรมวิทยากรชื่อดังหลายรูป เช่น หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม, พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ), พระภาวนาพัฒนานุสิฐ, หลวงตาม้า, พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล และพระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนฺทโร เป็นต้น

สำหรับงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี ปีที่ 14” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-30 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราช โดยวันนี้ (22 พ.ค.) ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาโลก จะมีการบรรยายธรรมโดยพระครูปลัดสุวัฒน ปริยัตคุณ เจ้าอาวาสวัดเขาคอกช้าง จ.นครราชสีมา ในช่วงเวลา 14.00 น. ซึ่งจะมีการบรรยายธรรมทุกวันเวลา 14.00 น. และ 18.00 น. จากพระธรรมวิทยากรหลายรูป เช่น หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม, พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ), พระภาวนาพัฒนานุสิฐ, หลวงตาม้า, พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล และพระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนฺทโร

ภายในงานยังมีนิทรรศการ “พุทธบริษัท…หน้าที่ของเราชาวพุทธ” แบ่งเป็น 4 ห้องจัดแสดง ได้แก่

ห้องที่ 1: นิทรรศการภาพถ่ายสังเวชนียสถาน จัดแสดงภาพถ่ายสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา เช่น สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน พร้อมจำลองเสาอโศกและธรรมจักร

ห้องที่ 2: นิทรรศการศรัทธา จัดแสดงผ่านห้องกระจกและสัญลักษณ์ดอกบัวหลวง เพื่อสะท้อนความศรัทธาในพระพุทธศาสนา

ห้องที่ 3: นิทรรศการศึกษา บอกเล่าเรื่องราวหลักธรรมในการครองตนเป็นพุทธบริษัท ผ่านศิลปะธรรม

ห้องที่ 4: นิทรรศการปกป้อง จัดแสดงพระพุทธรูปและกิจกรรมเทียนลอยน้ำประจำวันเกิด

นอกจากนี้ ยังมีการอัญเชิญรูปหล่อจำลองของพระอริยสงฆ์ 24 รูป เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้รำลึกถึงคำสอนของครูบาอาจารย์ทางธรรม

และในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น. ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติบูชาเนื่องในวันอัฏฐมีบูชา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพุทธสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยจะอัญเชิญพระธาตุ 72 พระองค์จากชมรมรักพระธาตุ เพื่อให้สาธุชนได้ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage: วิสาขบูชา พุทธบารมี.

////////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา