“สุวัจน์”นำทีมชาติพัฒนากล้า ร่วมอาลัย
“กำนันประเสริฐ กาญจนวัฒนา” นักพัฒนาแห่งบ้านโคกกรวด โคราช

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น.นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรคชาติพัฒนากล้า อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ประธานที่ปรึกษาพรรรชาติพัฒนากล้า นายวัชรพล โตมรศักดิ์ สส.นครราชสีมา เขต 2 พรรคชาติพัฒนากล้า รองหัวหน้าพรรคฯ นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมคณะผู้บริหาร และทีมสจ.สท.พรรคชาติพัฒนากล้า ร่วมงานสวดอภิธรรมและเคารพศพ “อดีตกำนันประเสริฐ กาญจนวัฒนา” อายุ 88 ปี ณ ปั้มประเสริฐสิน (ปตท.โคกกรวด) ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา กำหนดสวดอภิธรรมและเคารพศพ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคมถึง 12 พฤศจิกายน 2565 วันที่ 13 เคลื่อนศพไปที่สุสานเม้นยิ้น (ป่าช้าจีน) ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ทั้งนี้ “กำนันประเสริฐ กาญจนวัฒนา” เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพรักของชาวโคราช เป็นอดีตกำนันนักพัฒนาแห่งบ้านโคกกรวด ผู้มีอุดมการณ์มุ่งมั่นพัฒนาเมืองโคราช ผู้วางรากฐานงานการเมืองให้กับ ”ตระกูลกาญจนวัฒนา” เริ่มจากลูกชายคนโต “กำนันเบ้า” นายสมศักดิ์ กาญจนวัฒนา รับช่วงเป็นกำนัน
แห่งตำบลโคกกรวด สืบสานอุดมการณ์งานการเมืองมุ่งมั่นพัฒนาตำบลโคกกรวด จนเจริญรุ่งเรือง จากนั้น กำนันเบ้า ส่งไม้ต่อให้ลูกสาว “นางสาวกาญจนา กาญจนวัฒนา” รั้งต่ำแหน่งกำนันตำบลโคกกรวด หมู่ที่ 6 ในปัจจุบัน ส่วนลูกชายคนเล็ก “นายสรรชัย กาญจวัฒนา” หรือ สจ.บอส นั่งต่ำแหน่ง ส.อบจ. เขต 8 อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในขณะที่น้องชาย “นายสมบัติ กาญจนวัฒนา”เป็นอดีตประธานสภา อบจ. และว่าที่ผู้สมัคร สส.พรรคชาติพัฒนากล้า เขต 3 อ.สูงเนินฯ ถือได้ว่า “ตระกูลกาญจนวัฒนา” เป็นครอบครัวการเมืองที่บทบาทสำคัญในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา โดยมีอดีต “กำนันประเสริฐ กาญจนวัฒนา” เป็นต้นแบบ
ในการทำงานเพื่อพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา