นายวัชรพล โตมรศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 2 และ นายสมบัติ กาญจนวัฒนา อดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และผู้นำท้องถิ่นทัองที่ชุมชนบ้านโคกเพชร นำอาหารกลางวัน แบ่งปันน้ำใจจาก​ “ศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน​ ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19” จำนวน 550 ชุด มามอบให้พ่อแม่พี่น้องที่บ้านโคกเพชร ตำบลโคกกรวด ​อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เพื่อช่วยลดภาระค่าอาหารและบรรเทาความเดือดร้อน