“ศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน ร่วมฝ่าวิกฤติโควิด-19” เกิดขึ้นจากแนวคิดของ “สุวัจน์ ลิปตพัลลภ” ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา “ศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน ร่วมฝ่าวิกฤติโควิด-19” เพื่อแบ่งเบาและช่วยลดภาระค่าอาหารและบรรเทาความเดือดร้อนจากมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาด

ศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน ซึ่งที่ผ่านมาทางศูนย์ตนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันฯ ก็เริ่มตั้งแต่ทำหน้ากากและแอลกอฮอล์แจก ออกฉีดพ่นแอลกอฮอล์นอกสถานที่ และระดับสองจัดทำโรงครัวหลวงพ่อ ทำข้าวกล่องวันละ 1,000 กล่อง ออกแจกจ่ายพี่น้องประชาชนทุกวันและระดับสาม คือ จัดทำถุงน้ำใจ เป็นข้าวสาร อาหารแห้งและน้ำ

สำหรับวันนี้ ศูนย์ฯ นำโดย สจ.นก นำโดย สจ.รัชฏา ใจกล้า นำข้าวกล่อง มอบให้กับ พ.อ.สามภพ ประพล ผู้บังคับกองพันทหารช่าง 202 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ซึ่งวันนี้ได้มีกิจกรรม เนื่องในกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานข้าราชการในหน่วย ที่สังกัดกองพันทหารช่าง 202