คนพิมายนอนหลับไม่เต็มตื่น! หวั่นกรมศิลป์ยืดคืนที่ดิน
.
(13)เพจคนโคราช …ออกสำรวจ พูดคุยกับ กับชาวบ้าน 32 อำเภอ รวม 160 คน เพื่อรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับพวกเขาในปัจจุบัน ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และปากท้อง ทั้งนี้เพื่อที่จะสะท้อนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและหาทางช่วยเหลือและแก้ไข
.
เบญจวรรณ อยู่เสรี วัย 63 ปี ใช้ชีวิตเลี้ยงดูหลานสาว หลังเกษียญอายุราชการ เธอเล่าถึงความเป็นมาของอำเภอพิมาย ด้วยความภาคภูมิใจ เธอบอกว่าไม่เสียดายที่เกิดเป็นคนที่นี่ เพราะพื้นที่แห่งนี้มีทั้งศิลปะ-วัฒนธรรม ที่เรื่องลือไปทั่วโลก มีประวัติทางวัฒนธรรมที่ยาวนาน
.
อย่างไรก็ดีขณะนี้ชาวบ้านกว่า 2000 หลังคาเรือนที่อยู่รายล้อมประสาทหินพิมายกำลังวิตกกังวลที่กรมศิลปากรจะเวนคืนที่ดินระแวกนี้ หากมีรัฐบาลใหม่อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือและพิจารณาถึงความเดือนร้อนของชาวบ้านในพื้นที่นี้ด้วย