ฝัน…อยากให้ ชาวบ้าน ข้าราชการ ฝ่ายปกครอง นักการเมือง จับมือกันพัฒนาประเทศ . ออกสำรวจ พูดคุยกับ กับชาวบ้าน 32 อำเภอ รวม 160 คน เพื่อรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับพวกเขาในปัจจุบัน ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และปากท้อง ทั้งนี้เพื่อที่จะสะท้อนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและหาทางช่วยเหลือและแก้ไข . รัชนันท์ เข็มทิศ เจ้าของโรงงานผลิตกระเป๋า อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา บอกว่าเธอภูมิในความเป็นคนโคราชโดยเฉพาะอ.เฉลิมพระเกียรติ เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนะธรรมมากมากมาย . อย่างไรก็ดีเธอวาดฝันไว้ว่าหากมีการเลือกตั้งและมีรัฐบาลใหม่ในปีหน้า เธออยากให้ชาวบ้าน ข้าราชการ ฝ่ายปกครอง นักการเมือง หันหน้าเข้าหากันเพื่อพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า