พรรคชาติพัฒนาเป็นเหมือนพรรคการเมืองของคนโคราช
.
ออกสำรวจ พูดคุยกับ กับชาวบ้าน 32 อำเภอ รวม 160 คน เพื่อรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับพวกเขาในปัจจุบัน ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และปากท้อง ทั้งนี้เพื่อที่จะสะท้อนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและหาทางช่วยเหลือและแก้ไข
.
ศิริภัญญา กันชาลี เสมียนปั๊มน้ำมัน บอกว่าชาวบ้าที่นี่อยู่กันอย่างมีความสุข คนที่นี่จิตใจโอบอ้อมอารีย์ ที่ผ่านมา พรรคชาติพัฒนาเป็นเหมือนพรรคการเมืองของคนโคราช เนื่องจากตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา พรรคช่ติพฒนาได้พัฒนาโคราชให้ไม่ล้าหลัง
.
สำหรับการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ คงมองที่นโนบายเป็นหลัก ดูสิ่งที่เขาเคยทำๆมา