…ออกสำรวจ พูดคุยกับ กับชาวบ้าน 32 อำเภอ รวม 160 คน เพื่อรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับพวกเขาในปัจจุบัน ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และปากท้อง ทั้งนี้เพื่อที่จะสะท้อนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและหาทางช่วยเหลือและแก้ไข . ช่วย ประดิษฐ์ เกษตรกร อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา บอกว่าปีนี้แล้งมาก ผลผลิตทางการเกษตรไม่ดีเท่าที่ควร แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ ทุกวันนี้ได้แต่หวังว่าปีหน้ามันจะดีกว่านี้ . ตนเองทราบข่าวว่าปีหน้าจะมีการเลือกตั้ง ซึ่งทั้งนี้ตนเองและชาวบ้านที่นี่เปิดรับนักการเมืองทุกพรรค แต่หากพรรคไหนที่มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรเป็นจุดขายก็น่าจะได้เปรียบ เพราะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร . สำหรับ คนอำเภอลำทะเมนชัย อยากให้รัฐบาลใหม่เข้ามาช่วยและแก้ไขคือเรื่องการตั้งโรงงานรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันมีโรงงานผูกขาด ดังนั้นผลผลิตชาวบ้านจึงถูกกดราคา