ชาวโคราชร่วมถวายอาลัย หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ณ.วัดบ้านไร่ ด้วยงานศิลปะ จาก กลุ่มศิลปิน 4 ภาค และ กลุ่มครูศิลป์ ยุวศิลปิน และศิลปินร่วมสมัย 96 คน ผลิต ภาพใหม่ ถวายหลวงพ่อคูณ 96 ภาพ เนื่องใน โอกาส การวางดอกไม้จัน ณ.เมรุจำลอง วัดบ้านไร่ ระหว่างวันที่ 20-30 มกราคม 2562

 

ชาวโคราชร่วมถวายอาลัย หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ณ.วัดบ้านไร่ จาก กลุ่มศิลปิน 4 ภาค กลุ่มครูศิลป์ ยุวศิลปิน และศิลปินร่วมสมัย 96 คน 96 ภาพ
ชาวโคราชร่วมถวายอาลัย หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ณ.วัดบ้านไร่ จาก กลุ่มศิลปิน 4 ภาค กลุ่มครูศิลป์ ยุวศิลปิน และศิลปินร่วมสมัย 96 คน 96 ภาพ
ชาวโคราชร่วมถวายอาลัย หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ณ.วัดบ้านไร่ จาก กลุ่มศิลปิน 4 ภาค กลุ่มครูศิลป์ ยุวศิลปิน และศิลปินร่วมสมัย 96 คน 96 ภาพ
ชาวโคราชร่วมถวายอาลัย หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ณ.วัดบ้านไร่ จาก กลุ่มศิลปิน 4 ภาค กลุ่มครูศิลป์ ยุวศิลปิน และศิลปินร่วมสมัย 96 คน 96 ภาพ
ชาวโคราชร่วมถวายอาลัย หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ณ.วัดบ้านไร่ จาก กลุ่มศิลปิน 4 ภาค กลุ่มครูศิลป์ ยุวศิลปิน และศิลปินร่วมสมัย 96 คน 96 ภาพ
ชาวโคราชร่วมถวายอาลัย หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ณ.วัดบ้านไร่ จาก กลุ่มศิลปิน 4 ภาค กลุ่มครูศิลป์ ยุวศิลปิน และศิลปินร่วมสมัย 96 คน 96 ภาพ