วันแรกตลาดนัดถูกเปิดให้มีสภาพค้าขาย เหมือนเดิม เปิดอาชีพ เปิดงาน พ่อค้าแม่ค้าต่างดีใจ ปลื้มใจ กับมาตรการคลายล๊อค และนี่ตลาดมหาชนคนโคราช ตลาดนัดวันอาทิตย์ เทศบาลกุดจิก ที่เทศบาลเปิดพื้นที่ ให้คืน ชุมชน แต่ยังมีมาตรการ ตรวจคัดกรอง โควิด 19 ด้วยการมีเจ้าหน้าที่ ตรวจอุณหภูมิ และ ให้ล้างมือด้วยเจล พร้อมกับ ทุกคนที่เข้ามาซื้อของ จะต้องใส่ หน้ากากอนามัย เพื่อความปลอดภัย กับส่วนรวม ขณะที่ทุกร้าน ต่างให้ความร่วมมือและเข้าใจ ถึงมาตรการการรักษาความปลอดภัย จะมี แอลกอฮอลล์ ให้ลูกค้า ได้ ใช้ล้างมือ และจะบอกลูกค้าถ้าไม่ใส่หน้ากากอนามัย ก็จะไม่ขายสินค้าให้ ตลาดนัดแห่งนี้ เปิดทุกวันอาทิตย์ เป็นตลาดสด ที่อยู้่ใกล้เขตอุตสาหกรรม ซีเกรด และนวนคร บทพื้นที่ของเทศบาลตำบลกุดจิก มีบ้านพักอาศัยของชาวบ้านและพนักงาน มากถึง 2000 คน ทำให้จะมีคนเดินทางเข้ามาจับจ่าย สินค้า มากพอสมควรปกติ ยอดการซื้อขายนัดหนึ่ง ๆ ก็ เกือบสามแสนบาท มีร้านค้า ประมาณ 120 ร้านค้า ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ แต่วันนี้ เป็นวันแรกที่เปิด ตลาดนัดในรอบ 2 เดือนที่ ได้ปิด เพื่อวิกฤตโควิด ทำให้บางคน ก็ยังไม่รู้ว่าตลาดเริ่มเปิด และบางคน ก็ยังหยุด ยังไม่ได้กลับมาทำงานในโรงงาน สำหรับ ตลาดนัด มหาชนคนโคราช ขอบคุณ รัฐบาลและจะให้ความร่วมมือในการ ดูและ ซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ในพื้นที่สาธารณะที่สุด