น้ำมูลทะลักท่วมโรงเรียนอำเภอจักราช เร่งขนย้ายกันวุ่น ต้องปิดเรียนชั่วคราว ชาวบ้านเร่งอพยพย้ายขึ้นที่สูง

นครราชสีมา- สถานการณ์น้ำที่บ้านทองหลาง ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา พบว่า มวลน้ำจากลำน้ำมูลที่ไหลต่อเนื่องมาจากอำเภอปักธงชัย และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ทำให้บางส่วนล้นตลิ่ง ไหลเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนในที่ลุ่มต่ำริมน้ำ

จากการลงพื้นที่บ้านทองหลาง กระแสน้ำในลำน้ำมูลแรงขึ้น รวมถึง ระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบางจุดน้ำเอ่อล้นตลิ่งท่วมถนนภายในหมู่บ้านหลายแห่ง รถขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ นอกจากนี้ มวลน้ำเริ่มท่วมบ้านเรือนที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำ ทำให้ชาวบ้านต้องอพยพปิดบ้านหนีน้ำ ย้ายขึ้นไปตั้งเพิงพักชั่วคราวในที่สูง ส่วนโรงเรียนบ้านทองหลาง มีมวลน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ภายในโรงเรียนแล้วเช่นกัน ห้องเรียนชั้นล่างต้องขนย้ายอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของขึ้นที่สูง โรงเรียนต้องประกาศปิดเรียนชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า มวลน้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประมาณ 10 หลังคาเรือนแล้วเจ้าหน้าที่ต้องติดตามสถานการณ์น้ำในลำน้ำมูลอย่างใกล้ชิด เพราะหลายจุดยังวิกฤติน้ำเพิ่มระดับอย่างต่อเนื่อง

///ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา