วันที่ 3 มิ.ย.2564 

“ศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน” นำโดย ประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา และ สท. จากศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน  ได้เดินทางไปมอบชุด PPE ให้แก่อาสาสมัครกู้ภัยของศาลเจ้าสูงเนิน โดยมีประธานมูลนิธิ ฯ ประธานสภา อบจ.และคณะร่วมรับมอบ ที่ศาลเจ้าสูงเนิน จ.นครราชสีมา