ผลตรวจผู้ป่วยโควิดโคราช 3 รายที่เหลือ ยังเป็นบวก รักษาตัวต่อเพื่อรอผลตรวจซ้ำสัปดาห์หน้า

นครราชสีมา – วันนี้ (10 พฤษภาคม 2563) ที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายแพทย์สุผล ตติยนันทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และแพทย์หญิง นงนาถ จวนแจ้ง จากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และมาตรการป้องกันรวมทั้งการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา มีผลการดำเนินงานการคัดกรองประชาชน (ยอดสะสม ณ วันที่ 3 ม.ค. – 10 พ.ค.2563) จำนวนทั้งหมด 96,390 คน พบว่า มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อ จำนวน 914 ราย (เก่า 902 + ใหม่ 12 ราย) ไม่พบเชื้อ จำนวน 891 ราย รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 ราย พบผู้ป่วยยืนยันโรค COVID – 19 จำนวน 19 ราย ได้รับการรักษาหายสามารถกลับบ้านได้แล้วจำนวน 16 ราย (รายที่ 4, 3, 5, 9, 1, 6, 12, 11, 10, 2, 15, 13, 7,17,18,14) ยังรักษาอยู่ จำนวน 3 ราย (ที่ รพ.มหาราช 1, รพ.สูงเนิน 1, รพ.โชคชัย 1 ราย) โดยทั้ง 3 ราย มีอาการดีขึ้นตามลำดับ และได้มีการตรวจซ้ำในวันนี้อีกครั้ง ซึ่งผลปรากฏว่าทั้ง 3 ยังมีผลเป็นบวกอยู่ ดังนั้นจึงต้องทำการรักษาต่ออีก และจะทำการตรวจซ้ำอีกครั้งในสัปดาห์หน้า ส่วนยอดกักตัว สะสมขณะนี้มีจำนวน 250 ราย, กักตัวครบ 177 ราย มีกักตัวอยู่ 73 ราย ได้แก่ รร.ปัญจดารา 18 ราย และกักตนเองที่บ้าน 55 ราย สรุปผู้เดินทางจากต่างประเทศ เข้าจังหวัดนครราชสีมา Local Quarantine จำนวน 2 ราย (กัมพูชา 2) ผู้เดินทางจาก State Quarantine เข้าจังหวัดนครราชสีมาทั้งหมด 56 ราย อยู่รร.ปัญจดารา 1 ราย และกักตัวที่บ้าน(HQ) 55 ราย (สาธารณรัฐเกาหลี 10, สหรัฐอาหรับเอมิรตส์4, มัลดิฟ 3, พม่า 10,ไต้หวัน 3, เวียดนาม3,มาเลเซีย 13,กัมพูชา 2, อินเดีย 3 และ อเมริกา,รัสเซีย เนเธอร์แลนด์ ลาว ตุรกี ประเทศละ 1 ราย (รายใหม่19 ราย (มาเลเซีย 10, พม่า5, กัมพูชา 1, อินเดีย 3) จากข้อมูลโปรแกรม COVID 19 KORAT พบว่ามีผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดนครราชสีมา รายงานจาก 32 อำเภอ รวม 57,095 ราย เฝ้าระวังครบ 14 วัน จำนวน 50,610 ราย ปัจจุบันติดตามต่อเนื่องจำนวน 6,485 ราย.

////////////

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา