ผู้ประกอบการรถโดยสารโคราช วอนภาครัฐชดเชยการขาดทุน หรือยกเลิกมาตรการเว้นระยะห่างที่นั่ง แต่ใช้มาตรการป้องกันรัดกุมอื่นแทนให้ผู้โดยสารมั่นใจ

นครราชสีมา – วันนี้ (27 พฤษภาคม 2563) นายชัชวาล วงศ์จร ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับการร้องเรียนจากกลุ่มผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางในจังหวัดนครราชสีมา จำนวนกว่า 10 ราย ซึ่งทุกรายมีความคิดเห็นตรงกันว่า รถโดยสารยังไม่สามารถเปิดทำการเดินรถได้ เนื่องจากมาตรการเว้นระยะห่างบนรถประจำทาง และหากเปิดเดินรถก็จะทำเกิดปัญหาตามมาตามอย่างที่เป็นข่าวเกี่ยวกับการขึ้นค่าโดยสารสูงเป็นเท่าตัวในขณะนี้ เนื่องจากผู้ประกอบการไม่สามารถประกอบการได้ ภายใต้การบรรทุกผู้โดยสารเพียง 50% ของจำนวนที่นั่งต่อคัน ขณะที่กรมการขนส่งทางบกได้ประเมินอัตราการบรรทุก (Load Factor) ที่ประกอบการได้อยู่ที่ 70-75% ของจำนวนที่นั่งต่อคัน และตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 2 เดือน ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะที่หยุดเดินรถก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆ จากทางภาครัฐ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาจึงเตรียมยื่นหนังสือถึงรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งพิจารณาหาทางช่วยเหลือผู้ประกอบการ และผู้โดยสาร

ด้านนายชัยวัฒน์ วงษ์เบญจรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นครชัยทัวร์ จำกัด และนครชัย 21 เปิดเผยว่า จากการหารือร่วมกันของกลุ่มผู้ประกอบการ ขอเสนอมาตรการแก้ไขเยียวยาเพื่อให้สามารถเปิดการเดินรถเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ดังนี้

  1. กรณียังคงมาตรการเว้นระยะห่างที่นั่ง ขอให้ภาครัฐได้ชดเชยการขาดทุนในการประกอบการ ในราคาค่าโดยสารปกติตามลักษณะมาตรฐานรถอีกจำนวน30% ของจำนวนที่นั่งของแต่ละเที่ยววิ่ง
  2. หากการชดเชยตามข้อ1. เห็นว่าเป็นภาระด้านงบประมาณของภาครัฐ ขอเสนอให้ยกเลิกการนั่งเว้นระยะห่างภายในรถโดยสารสาธารณะ แต่ให้ผู้โดยสารป้องกันตนเอง และผู้ประกอบการมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวด ซึ่งหากผู้ประกอบการ และผู้โดยสารเข้มงวดกับมาตรการอื่นๆ โอกาสเกิดการแพร่ระบาดของโรคก็เป็นไปได้ยาก เช่น วัดไข้ผู้โดยสารทุกคน จัดเจลล้างมือไว้ให้บริการทั้งก่อนขึ้นรถ และในรถ กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำทุกสถานีขนส่งเพื่อตรวจสอบ และตัดสินใจในการอนุญาตให้โดยสารหรือเดินทาง กำหนดให้ผู้โดยสารต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกคน งดให้ผู้โดยสารทานอาหาร พูดคุย สัมผัสบุคคลอื่น เพื่อป้องกันการเปิดปาก และจมูก รถโดยสารทุกคันต้องทำความสะอาด เช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเป็นระยะ กรณีรถสายยาวต้องกำหนดจุดจอดรถให้ผู้โดยสารรับประทานอาหาร พร้อมกันนี้ต้องบันทึกข้อมูลผู้โดยสารทุกคนให้ครบถ้วนเพื่อติดตามได้หากเกิดปัญหา และต้องการข้อมูล.