ผู้ว่าโคราชการ์ดไม่ตก ยังไม่ผ่อนปรนมาตรการ รอ ศบค.ประเมินรายจังหวัด ขอให้ ปชช.อดทน จังหวัดเร่งช่วยเหลือเต็มที่ เดือดร้อนแจ้งสายด่วน 1567

นครราชสีมา-วันนี้(19เมษายน 2563) ที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และนายแพทย์ สุชาติ เจนเกรียงไกร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19และมาตรการป้องกันรวมทั้งการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ

โดยจังหวัดนครราชสีมา มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อ (PUI) จํานวน 679 ราย (เก่า 676 +ใหม่ 3 ราย) แบ่งเป็น พบผู้ป่วยยืนยันโรค COMD-19 จํานวน 18 ราย ไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติมเป็นวันที่ 14 ติดต่อกัน โดยรักษาหาย 10 รายแล้วแต่กักตัวต่อ 14 วันที่โรงแรมปัญจดารา 3 ราย และกลับบ้านกักตัว ครบ 14 วัน 7 ราย ยังคงมีรักษาตัว 8 ราย อยู่ที่ รพ.มหาราช 5 ราย , รพ.มทส. 1 ราย และ รพ.โชคชัย 2 ราย ซึ่งทั้ง 8 ราย มีอาการดีขึ้น ส่วนผลการดําเนินงานคัดกรองประชาชน ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค – 20 เม.ย 2563 ณ เวลา 11.00 น. มียอดคัดกรองสะสม 79,551 ราย โดนเป็นกรณีการเฝ้าระวังแรงงานเดินทางกลับจากต่างประเทศ(PN) จํานวน 293 ราย กักตัวครบ 14 วัน จํานวน 293 ราย และไม่ป่วย ขณะที่ข้อมูลโปรแกรม COVID19 KORAT มีการรายงานผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดนครราชสีมา จาก 32 อําเภอ ว่า มีจำนวน 42,615 ราย โดยเฝ้าระวังครบ 14 วัน จํานวน 35,390 ราย และปัจจุบันยังต้องติดตามต่อเนื่องอีก 7,225 ราย โดยเป็นผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ ตั้งแต่ 31 มี.ค.2563-20 เม.ย 2563 จํานวน 72 ราย และที่กลับจาก Stat Guarantine จำนวน 18 ราย รวมเป็นยอด 90 ราย ซึ่งได้กักตัวครบกําหนดแล้ว จำนวน 68 ราย

ด้านนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2563 ที่พบผู้ป่วยรายสุดท้าย แม้ว่าขณะนี้เป็นวันที่ 14 แล้วที่โคราชไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ แต่มาตรการการผ่อนปรนการปิดสถานที่ต่างๆในจังหวัดนครราชสีมา ยังคงเหมือนเดิม ขอให้ชาวจังหวัดนครราชสีมาอดทนรอคำสั่งมาตรการผ่อนปรนจากกรุงเทพฯ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่มาตรการผ่อนปรนที่ทางจังหวัดจะดำเนินการได้บ้าง จะมีเรื่องการจัดตลาดนัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรให้กับประชาชนทั้ง 32 อำเภอ โดยให้แต่ละอำเภอจัดเตรียมพื้นที่จำหน่ายสินค้าทางการเกษตรให้กับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นใช้หอประชุมอำเภอ หรือบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอทั้ง 32 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้นำร่องแล้วที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ขอให้อำเภอต่างๆ ในพื้นที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (21เมษายน 2563) เป็นต้นไป ส่วนมาตรการอื่นๆนั้น เช่นการเปิดร้านเสริมสวย การเปิดห้างสรรพสินค้า ขอให้รอศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) พิจารณาเป็นรายจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อป้องกันการกลับมาแพร่ระบาดของโรคซ้ำ เนื่องจากยังมีผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง แต่ทางจังหวัดได้เปิดสายด่วน 1567 ให้ประชาชนแจ้งขอความช่วยเหลือแล้ว ซึ่งมีประชาชนแจ้งเข้ามา 121 ราย ทางจังหวัดโดยกาชาดจังหวัดฯ ได้เร่งเดินทางไปช่วยเหลือ มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้ทุกราย นายวิเชียรฯ กล่าว.

//////////////

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ/นครราชสีมา