ผู้ว่าโคราช หอบตุ๊กตาหมียักษ์ มาบริจาคนำร่อง กิจกรรมส่งมอบความสุข  ส่งต่อของเล่นเพื่อน้อง  หวังเสริมสร้างEQ-IQ เด็กยากไร้ ตั้งแต่ 6เดือนถึง6ปี

นครราชสีมา – วันนี้ (24 พฤษภาคม 2567) ที่ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา (หลังใหม่) นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2567 เพื่อหารือข้อราชการกับส่วนราชการเพื่อพัฒนาจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาล  โดยการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในครั้งนี้ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ได้ประกาศคิกออฟ นโยบายพัฒนาเสริมสร้างสุขภาพเด็ก โดยเฉพาะด้านการพัฒนาสติปัญญาของเด็กวัยก่อน 7 ปี ซึ่งได้ประกาศเป็นวาระของจังหวัด  พร้อมนำตุ๊กตาหมีขนาดใหญ่ส่งมอบต่อให้กับนายแพทย์สุผล ตติยนันทพร  นายแพทย์สามารถสุขจังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งต่อให้กับเด็กยากไร้ เป็นการนำร่องนโยบายส่งมอบความสุข  สุขต่อของเล่นเพื่อน้อง

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวว่า  จังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศให้นโยบายการพัฒนาเสริมสร้างสติปัญญาของเด็กตั้งแต่ อายุ 6 เดือน ถึง 6 ปี เป็นวาระของจังหวัดโดยเริ่มคิกออฟตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นโยบายแรกเสริมสร้างพัฒนาการ EQ และ IQ ของเด็กด้วยการให้ยาเสริมธาตุเหล็ก สำหรับอายุ 6 เดือน ถึง 6 ปี วันละ 2 เวลา เวลา 09.00 น. และเวลา 15.00 น. นโยบายที่ 2 การเปิดจุดรับบริจาคของเล่น หนังสือนิทาน ทั้ง มือ 1 และมือ 2 เพื่อส่งมอบต่อให้กับเด็กยากไร้ เพื่อนำหนังสอและของเล่นไปเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆของเด็ก โดยจังหวัดได้เปิดจุดรับบริจาคที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  และที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง  ส่วนภาคเอกชนได้ขอความร่วมมือกับห้างสรรพสินค้า 3 แห่งของจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา  ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช และศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช  จัดจุดบริการรับบริจาคหนังสือและของเล่นเพื่อส่งมอบต่อให้กับเด็กๆ

นายชัยวัฒน์  กล่าวอีกว่า   สำหรับนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ จังหวัดได้มีนโยบาย 4 นโยบาย  ประกอบด้วย นโยบายที่ 1 การณรงค์ให้เด็ก อายุ ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 6 ปี จะต้องได้รับยาเสริมธาตุเหล็ก ทุกวันศุกร์ เป็นประจำ เพื่อเสริมสร้างสติปัญญาให้กับเด็กในช่วงอายุดังกล่าว  นโยบายที่ 2 เพื่อพัฒนาการของเด็ก โดยเฉพาะเด็กที่ยากไร้ จะมีการเปิดจุดรับบริจาคของเล่นเด็กที่ไม่ได้ใช้แล้วเพื่อส่งมอบต่อให้กับเด็กที่ยากไร้ได้มีของเล่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ โดยจะเป็นรับบริจาคที่ศาลากลางจังหวัด ห้างสรรพสินค้า  ที่ว่าการอำเภอแล้ว โรงพยาบาลสุขเสริสุขภาพตำบลทุกแห่ง นโยบายที่ 3 เกี่ยวกับเรื่องโรคเบาหวานซึ่งโรคเบาหวานเป็นจุดเริ่มต้นของการป่วยด้วยโรคอื่นๆ ตามมา ซึ่งทางจังหวัดจะมีการรณรงค์จัดตั้งให้มีโรงเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาโรคเบาหวานในทุกตำบล โดยให้ทาง รพ.สต.เป็นแกนนำในการจัดตั้งโรงเรียน  และนโยบายที่ 4 เรื่องผู้สูงอายุซึ่งมีหลายประเด็นที่จำเป็นต้องดูแลทั้งเรื่องคุณภาพชีวิต  เรื่องสิทธิก่อนตาย  เพราะทุกคนสามารถที่จะออกแบบการตายของตนเองได้ตามกฎหมาย  แต่ที่เร่งด่วนและสามารถดำเนินการได้เลยคือเรื่องการรณรงค์ให้ใช้พวงหรีดที่สามารถนำไปใช้งานใช้ประโยชน์ต่อได้  เช่น พวงหรีดแพมเพิส  พวงหรีดข้าวสาร เป็นต้น เมื่อเสร็จงานแล้วสามารถนำไปมอบให้กับผู้ที่มีความจำเป็นต้องกินต้องใช้ต่อไปได้เลย  1 ชีวิตที่จากไป ส่งมอบต่อให้กับ1ชีวิตที่ยังดำรงอยู่ นี้คือสโลแกนที่ทุกภาคส่วนมีความตั้งใจที่จะทำเพื่อพัฒนาสุขภาพ คุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชน นายชัยวัฒน์ฯ กล่าว.

//////////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา