รถตุ๊ก !!! รพ.สต.โพนสูง
หน่วยเคลื่อนที่เร็ว สู้โควิด-19

นางนุสรา ผลเรือง ประธาน อสม.ม.9 บ้านโคกไผ่ 2 นายเริงชัย มามะเริง ส.อบต.หมื่นไวย อสม.ม.1 นางเฉลิมศรี นุ่นกลาง น.ส.จุฬาลักษณ์ ภักดีมง และว่าที่ ร.ต หญิงไอวริน พิงขุนทด อสม.ม.3 บ้านโนนตาสุข นำทีม อสม.ออกให้บริการประชาชนในตำบลหมื่นไวย ด้วยรถตุ๊ก เป็นรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เร็ว ให้บริการความรู้เรื่องการป้องกันโควิด-19 ดูแลเรื่องสาธารณสุข ตรวจวัดอุณหภูมิ วัดความดัด ลงทะเบียนหมอพร้อม ให้ความรู้เรื่องการฉีดวัคซีนต้านโควิด กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทุกวัน

” วันนี้กลุ่มอสม.หมื่นไวย ได้ร่วมกับศูนย์ตนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน โดยการนำของท่านเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา สส.วัชรพล โตมรศักดิ์ เลขาธิการพรรคชาติพัฒนา สจ.รัชฎา ใจกล้า นำอุปกรณ์ทางการแพทย์มามอบให้กับรพ.สต.หมื่นไวย และนำถุงน้ำใจ หน้าดาดอนามัย แอลกอฮอล์ ไข่ไก่ มามอบให้ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และกลุ่มเสี่ยง ที่บ้านหมื่นไวย ซึ่งเราก็ใช้รถตุ๊กคันนี้ ออกประชาสัมพันธ์แจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบและเป็นรถนำลงพื้นที่ด้วย” นุสรา กล่าว

ด้าน ว่าที่ ร.ต หญิงไอวริน พิงขุนทด อสม.ม.3 บ้านโนนตาสุข เจ้าของรถตุ๊ก บอกว่า รถตุ๊กคันนี้เราดันแปลงมาเป็นรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เร็วของอสม.เพราะตอบโจทย์ในการลงพื้นที่เข้าหาประชาชนตามชุมชนหมู่บ้านได้สะดวกรวดเร็ว

“รถตุ๊กคันนี้ เป็นรถ Daihatsu mitget mp5 (สามล้อหน้ากบ) ที่ประมูลมาจากอยุธยา เป็นรถเก่าโบราณ ที่มีความชอบเป็นส่วนตัว ซื้อมาใช้เอง พอเกิดเหตุการณ์โควิด ก็ดัดแปลงมาเป็นรถประชาสัมพันธ์ ของอสม.ในการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในตำบลหมื่นไวย” ไอวริน กล่าว

ทั้งนี้ บทบาทของอสม.ยังให้บริการช่วยคัดกรองผู้มาร่วมงานฌาปณกิจศพที่วัด โดยได้มีการจัดสถานที่ให้มีทางเข้า ออก เด่นชัด เพื่อง่ายต่อการวัดอุณหภูมิในร่างกายหากใครเดินทางมาวัดแล้วมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 จะให้นั่งพัก ดื่มน้ำเย็น รอสักครู่จึงจะมีการตรวจวัดใหม่อีกครั้ง มีการฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ 75%เพื่อฆ่าเชื้อ จดชื่อผู้เข้าร่วมงานว่ามาจากที่ไหน เป็นการเก็บรายละเอียดข้อมูลผู้มาร่วมว่าชื่ออะไรมีอุณหูมิร่างกายเท่าไหร่ ทุกคนให้ความร่วมมือและให้ความสำคัญมากในการช่วยกันป้องกันโรค

ในสภาวะที่ต้องออกมารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ ปัญหาที่พบจะเป็นเรื่องของอากาศที่ร้อนเกินไปทำให้การตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกายไม่คงที่ สิ่งที่ต้องการและอยากให้ช่วยเหลือจาก ศูนย์ตนโคราช รักจริงไม่ทิ้งกัน คงจะเป็นเรื่องของการออกไปพ่นฆ่าเชื้อในสถานที่จัดงานก่อนเริ่มจะมีพิธีการ เพื่อเป็นการช่วยป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อได้อีกหนึ่งวิธี ในการลงพื้นที่ปฎิบัติงานของ อสม.ทุกคน ในทุกเนื้อหาของงานแต่ละงานที่ได้รับมอบหมายให้ลงมือทำ ถือเป็นความภาคภูมิใจ ความรักและความเสียสละในการทำงานอย่างจริงใจและเต็มใจอย่างที่สุด หากในส่วนของรัฐต้องการช่วยเหลือหรือมองเห็นความสำคัญการทำงานของ อสม. คงต้องช่วยผลักดันหรือหาวิธีการช่วยให้ทุกคนได้ทำงานอย่างมั่นใจและมีความปลอดภัยในชีวิตตัวเอง เช่น มีชุดที่ปลอดภัย มีอุปกรณ์ให้พร้อมในการลงปฎิบัติงาน มีหัวหน้าทีมที่ปรึกษาที่เก่งและมีความรู้พอในเวลาที่ต้องการคำปรึกษา