วอนรัฐบาลใหม่ นำความเจริญสู่ห้วยแถลง กระตุ้นเศรษฐกิจ
…ออกสำรวจ พูดคุยกับ กับชาวบ้าน 32 อำเภอ รวม 160 คน เพื่อรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับพวกเขาในปัจจุบัน ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และปากท้อง ทั้งนี้เพื่อที่จะสะท้อนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและหาทางช่วยเหลือและแก้ไข
.
ไพลิน แซ่เต็ง แม่บ้านร้านขายกาแฟสด ในอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา บอกว่าปีนี้ฝนแล้ง ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ อย่างไรก็ดี คนห้วยแถงก็ยังมีความสุขตามวิถีชีวิตของตนเอง
เมื่อพูดถึงรัฐบาลที่ใหม่ที่จะเลือกตั้งกันในปีหน้า เธอบอกว่า อยากให้เข้ามาพัฒนาห้วยแถงให้มีจุดท่องเที่ยวเหมือนพื้นที่อื่นบ้าง เพื่อจะทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ขยับตัว คนในชุมชนจะไม่ต้องย้ายถิ่นไปหากินในพื้นที่อื่น