ชาวโคราชร่วมถวายอาลัย หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ณ.วัดบ้านไร่
ด้วยงานศิลปะ จาก กลุ่มศิลปิน 4 ภาค และ กลุ่มครูศิลป์ ยุวศิลปิน และศิลปินร่วมสมัย 96 คน ผลิตภาพใหม่
ถวายหลวงพ่อคูณ 96 ภาพ เนื่องใน โอกาส การวางดอกไม้จัน ณ.เมรุจำลอง วัดบ้านไร่
ระหว่างวันที่ 20-30 มกราคม 2562

ศิลปะ-แสดง-ธรรม ถวายอาลัย หลวงพ่อคูณ กับศิลปิน ศุภวัตร ทองละมุล

ศิลปะ-แสดง-ธรรม ถวายอาลัย หลวงพ่อคูณ กับศิลปิน ศุภวัตร ทองละมุล
ศิลปะ-แสดง-ธรรม ถวายอาลัย หลวงพ่อคูณ กับศิลปิน ศุภวัตร ทองละมุล