ศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายวัชรพล โตมรศักดิ์ พร้อมด้วยกำนันจุล เข็มทอง ผู้ใหญ่สมนึก แพปรุ ผู้ใหญ่พิมพ์ใจ ฉิมใหม่ ผู้ใหญ่ปรานี จันทร์กลาง รวมทั้ง ผู้ช่วยกำนัน สารวัตรกำนัน ประธานชุมชน แพทย์ตำบล อสม. และ สท. หลายท่าน ได้ไปเดินมอบอาหารกลางวันแบ่งปันน้ำใจ จาก “ศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19” ที่บ้านโกรกเดือนห้า ตำบลสุรนารี เพื่อช่วยลดภาระค่าอาหารและบรรเทาความเดือดร้อนจากมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ด้วยความห่วงใยพี่น้องชาวโคราชทุกท่าน