24 เมย.63 เดินหน้ามอบและบริการเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย
ศูนย์คนโคราช รักจริงไม่ทิ้งกัน

โดยมีคณะสมาชิกสภาเทศบาลและผู้นำชุมชนนำส่งมอบแก่ประชาชนในพื้นที่
9.00 พ่นยาฆ่าเชื้อ ตลาดหลักเมือง
9.30 มอบแมสและเจล ชช.หลักเมือง วัดอีสาน เรือนจำ และประตูชุมพลพัฒนา และพ่นยาฆ่าเชื้อที่วัดพระนารายณ์
10.00 มอบแมสและเจล ชช.วัดบูรพ์ และพ่นยาฆ่าเชื้อ วัดบูรพ์ และพ่นรถ 20 คัน ที่วัดบูรพ์
10.30 มอบแมสและเจล ชช.วัดโพธิ์ วัดม่วง-วัดสะแก และประปาพัฒนา และพ่นยาฆ่าเชื้อที่วัดโพธิ์
11.00 มอบแมสและเจล ที่ ชช.โรงต้มพัฒนา บ้านสก
11.30 มอบแมสและเจล ที่ชช.สุรวิชัย เสาธงสมอราย