“ศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน ร่วมฝ่าวิกฤติโควิด-19” ซึ่งอยู่ภายในสำนักงานพรรคชาติพัฒนาริมถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ตั้งโรงครัวปรุงอาหารบรรจุกล่อง แจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด ทำให้ตกงาน หรือต้องหยุดงานชั่วคราว ไม่มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพโดยมีคณะสงฆ์และแม่ครัวจากวัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา มาเปิด“ครัวหลวงพ่อ” ทำข้าวกล่องให้รับประทาน ขณะที่กลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม.อำเภอเมืองนครราชสีมา ก็ตั้งโรงครัวขั่วหมี่โคราช และทำข้าวผัดกะเพราไก่ไข่ดาว แจกจ่ายด้วยเช่นกัน

ศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันฯ จึงทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยจัดแจกอาหารกล่องให้กับผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว ซึ่งมีกลุ่มแม่บ้าน-กลุ่มสตรีจากพื้นที่ต่างๆ เข้ามาสนับสนุนเปิดครัวทำอาหารแจกประชาชนที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจ โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ปกครองฯ มาช่วยจัดระเบียบการจัดแจกตามมาตรการป้องกันโรคที่กำหนดไว้ เบื้องต้นจะเริ่มแจกวันละ 1,000 ชุด ในช่วงเวลา 11.00 น.-14.00 น. และจะเพิ่มจำนวนขึ้นอีกเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ ซึ่งถือเป็นการส่งต่อน้ำใจให้กันของพี่น้องชาวโคราช ได้บรรเทาความเดือดร้อน เพื่อผ่านวิกฤติโควิด19 นี้ไปได้ด้วยกัน

ศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน​ ร่วมผ่าวิกฤตโควิด-19​ ได้เดินทาง เพื่อมอบความห่วงใยให้กับพี่น้องชุมชนบ้านตะคลองเก่า​ เขตเทศบาลนครนครราชสีมา


ที่ตั้งศูนย์ : พรรคชาติพัฒนา ถ.มิตรภาพ จ.นครราชสีมา
ติดต่อโทร.044-213-757