ศูนย์คนโคราช รักจริงไม่ทิ้งกัน เดินทางมอบอาหารเพื่อช่วยเหลือประชาชน และมอบสเปรย์แอลกอฮอลล์ และหน้ากากผ้าสีส้ม ที่บ้านลำเชิงไกร เทศบาลตำบลโคกสูง จ.นครราชสีมา

อาหารแบ่งปันน้ำใจ ที่ปรุงเสร็จสดๆ ใหม่ๆ โดยจิตอาสา และทีม “ครัวหลวงพ่อ” จากวัดบ้านไร่ (หลวงพ่อคูณ)  เพื่อช่วยลดภาระค่าอาหารและบรรเทาความเดือดร้อนจากมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ในช่วงนี้ ด้วยความห่วงใยและคิดถึงทุกคน

ทั้งนี้ได้มอบสเปรย์แอลกอฮอลล์หอมๆ ที่ผลิตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และหน้ากากผ้าสีส้มสดใสสวยงามที่ออกแบบการตัดเย็บโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา (อศน.) เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องใช้ป้องกันตนเองจากวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ด้วยความห่วงใยจากผมวัชรพล โตมรศักดิ์ และทีมงาน “ศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19” ในที่ทำการศูนย์ประสานงานพรรคชาติพัฒนา จ.นครราชสีมา