วันที่ 23 เมษายน เมื่อเวลา 10.00 น.
ศูนย์คนโคราช รักจริงไม่ทิ้งกัน
………………………………………………..
นำโดย นายประเสริฐ บุญชัยสุข (อดีต รมต.อุตสาหกรรม) , สจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา (อดีตประธาน สภา อบจ.นครราชสีมา) และ สจ.สุพัตรา มากเมือง เป็นผู้แทน ศูนย์คนโคราช รักจริงไม่ทิ้งกัน นำหน้ากากผ้าและแอลกอฮอล์สเปรย์ ไปมอบให้แก่ นายก อบต.โป่งแดง และผู้ใหญ่บ้าน และ อ.ส.ม.กลุ่มแม่บ้าน ของ 8 หมู่บ้าน ใน ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อหยุดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19