นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล อดีต รมต.พลังงาน และประเสริฐ บุญชัยสุข อดีต รมต.อุตสาหกรรม
นำมอบข้าวกล่องจาก “ครัวหลวงพ่อ” ให้ ผอ.กกท.ภาค 3 นครราชสีมาใส่ตู้ปันสุข ที่สนาม 80 พรรษา ต.ปรุใหญ่
อ.เมืองนครราสีมา 

ศ.คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน เติม"ตู้ปันสุข"
ศ.คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน เติม"ตู้ปันสุข"