ส.ส.วัชรพล โตมรศักดิ์ รับปากชาวโคราช จะทวงศักดิ์ศรีย่าโม กลับคืนมา

คนโคราช ถามความถูกต้อง และศักดิ์ศรีของย่าโม คลิปและการละเมิดบิดเบื้อนประวัติศาสตร์จะต้องไม่มี ในโซเชียล ส.ส.วัชรพล โตมรศักดิ์ ชพน. เขต 2 โคราช ยืนยันจะติดตาม ตรวจสอบ ช่องส่องผี อย่างต่อเนื่อง พร้อมทวงศักดิ์ศรีของย่าโม กลับคืนมา สร้างบรรทัดฐานให้กับสังคมโซเชียล ว่า ต้องสร้างสรรค์ และไม่ใช่สร้างข้อมูลผิดๆ มาสื่อให้สังคมไทย เกิดความสงสัย และเข้าใจผิด สร้างความแตกแยกขึ้นมา