อยากให้รัฐบาลใหม่ทำอย่างตอนที่ “พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ” มีชีวิตอยู่
.
ออกสำรวจ พูดคุยกับ กับชาวบ้าน 32 อำเภอ รวม 160 คน เพื่อรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับพวกเขาในปัจจุบัน ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และปากท้อง ทั้งนี้เพื่อที่จะสะท้อนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและหาทางช่วยเหลือและแก้ไข
.
พรพักต์ ธารณะกลาง เจ้าร้านถ่ายเอกสารที่ อ.จักราช จ.นครราชสีมา เธอเล่าว่า ผูกพันธ์กับบ้านเกิดเป็นอย่างมาก ชาวบ้านที่นี่รักกันเหนียวแน่น ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันยามลำบาก อย่างไรก็ดีหากมีร็บบาลใหม่อยากให้มีการพัฒนาถนนหนทางให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
.
พรพักต์ บอกด้วยว่า เธอรู้จักพรรคชาติพัฒนาดี พูดแล้วคิดถึง พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เพราะสมัยที่ท่านอยู่ท่านทำให้โคราชเจริญรุ่งเรือง แต่พอท่านไม่อยู่ทุกอย่างก็หยุดลง ตอนนี้ใครก็ตามที่เข้ามาอยากให้ทำเหมือนตอนที่พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณอยู่