อสม.โคราช ขอใช้พื้นที่ “ศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน” ผลิตหน้ากากอนามัยแจกอสม.

อสม.โคราช ขอใช้พื้นที่”ศูนย์คนโคราชรุกจริงไม่ทิ้งกัน ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 “ ผลิตหน้ากากแจกอสม.24 ตำบลในอำเภอเมืองนครราชสีมา

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 อสม.เมืองนครราชสีมา นำโดย นางสุทิน ชาติพุดซา นายกฯ อบต.หนองกระทุ่ม และนางธัญณีย์ อุดมวิศาลพงศ์ ประธานอสม.ตำบลบ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ได้ขอความอนุเคราะห์จาก ส.ส.วัชรพล โตมรศักดิ์ ขอนำทีมกลุ่ม อสม.เมืองนครราชสีมา นำผ้าที่ได้รับการจัดสรรมาจากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อตัดผ้าแมสแจกจ่ายให้อสม.ทั้ง 24 ตำบลในอำเภอเมืองนครราชสีมา โดยทางศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน ร่วมฝ่าวิกฤตโควิต 19 มีสถานที่พร้อม มีเครื่องตัดแบบผ้าแมสพร้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่าง จึงได้ขอความอนุเคราะห์ดังกล่าว
“วันนี้ มีกลุ่มอสม.มาร่วมแรงร่วมใจผลิตหน้ากากกันจำนวนมาก โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ อุปกรณ์การตัดเย็บจากทางศูนย์ฯ ทำให้สามารถผลิตหน้ากากได้อย่างรวดเร็ว และได้คุณภาพ” นายกฯ สุทิน กล่าว