เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563
นายอุทัย มิ่งขวัญ ได้รับเกียรติจากท่านเจ้าภาพ ให้เป็นประธานงานณาปณกิจศพ​ นายไฟฑรูย์​ ทานกระโทก​ ณ.วัดหนองบัวรอง​ อ.เมืองนครราชสีมา​ ขอแสดงความเสียใจกับ”ครอบครัวทานกระโทก” และขอขอบคุณนายสมศักดิ์​ พรมสุรางค์​ ประธานชุมชนหนองบัวรองและคณะที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง