ฮือฮา พบโบสถ์คริสต์เก่าแก่ อายุกว่า 70 ปี เปิดเข้าเยี่ยมชม ถ่ายรูป เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และแสวงบุญ

นครราชสีมา-วันนี้ ( 2 กรกฎาคม 2563 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบโบสถ์คริสต์เก่าแก่ ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้าน บ้านโนนแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา มีอายุราว 70 ปี โดยคุณพ่อสุเทพ วนพงศ์ทิพากร บาทหลวง บอกว่า โบสถ์คริสต์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1952 จากการร่วมไม้ร่วมมือของชาวบ้านบ้านโนนแก้ว ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปีจึงแล้วเสร็จ ด้านบนของโบสถ์ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีและใช้เป็นสถานที่แสวงบุญของชาวบ้านในพื้นที่ ส่วนด้านล่างจะใช้เป็นสถานที่เปิดการเรียนการสอนของเด็กนักเรียนในหมู่บ้าน

ปัจจุบัน โบสถ์คริสต์หลังนี้ได้เลิกใช้งานแล้ว เนื่องจากมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ทางคณะกรรมการชุมชนบ้านโนนแก้ว จึงได้สร้างโบสถ์คริสต์หลังใหม่ขึ้นมาทดแทน และสร้างอาคารเรียนให้กับเด็กนักเรียนได้ใช้เป็นสถานที่เรียนหนังสือ เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมด 900 คน ทางคณะกรรมการชุมชน และบาทหลวง จึงได้เปิดให้ประชาชน นักท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมถ่ายรูป หรือผู้แสวงบุญ สามารถเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาโบสถ์คริสต์ที่มีความเก่าแก่และสวยงามได้ตลอดวันทำการ จะได้พบเห็นภาพถ่ายที่มีความเก่าแก่อายุกว่า 70 ปี ติดอยู่ตามฝาผนังของโบสถ์ เผยให้เห็นเบื้องหลังการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันสร้างโบสถ์คริสต์หลังนี้ขึ้นมา ซึ่งจะเปิดโบสถ์คริสต์หลังนี้ ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของคนในท้องถิ่นต่อไป

////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา