เขื่อนพิมายเตรียมพร้อมรับมวลน้ำก้อนใหญ่ ที่จะมาใน 4-5 วันนี้ รองผู้ว่าโคราชรุดติดตามการระบายน้ำ หลังน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มสูง

นครราชสีมา-วันนี้ ( 6 ตุลาคม 2563 ) นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายอำนวย ปองนาน นายอำเภอพิมาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำภายในเขื่อนพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา หลังพบว่า ปริมาณน้ำภายในเขื่อนพิมาย มีปริมาณน้ำเกินความจุ ซึ่งเขื่อนพิมายเป็นประตูระบายน้ำ สามารถเก็บกักน้ำได้เพียง 3.60 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ปริมาณน้ำภายในเขื่อนพิมาย มีปริมาณน้ำสูงถึง 3.73 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 103.68 % ของความจุ ซึ่งเกินความจุเก็บกัก

ทางโครงการศูนย์ส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ เขื่อนพิมาย จำเป็นต้องเดินเครื่องผลักดันน้ำ 6 เครื่อง เพื่อผลักดันน้ำภายในเขื่อนพิมายออกลงสู่แม่น้ำมูล ซึ่งพื้นที่เหนือเขื่อนพิมายยังคงมีปริมาณน้ำไหลเข้ามาสะสมอยู่ภายในเขื่อนเป็นจำนวนมาก อีกทั้งอำเภอพิมาย ยังเป็นพื้นที่รองรับปริมาณน้ำจากอ่างเก็บน้ำสาขาต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ที่จะไหลมารวมกันในอำเภอพิมายด้วย จึงจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำภายในเขื่อนพิมายออก เพื่อเตรียมพร้อมรับมวลน้ำก้อนใหญ่ที่จะไหลเข้ามาในพื้นที่อำเภอพิมาย ภายใน 4-5 วันนี้ เป็นการป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรที่อยู่ติดกับลำน้ำมูล

/////////////////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา