เตรียมขึ้นบัญชี กลุ่มทอผ้าไหมหลุ่งประดู่ โคราช เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทย

นครราชสีมา-วันนี้ (16 กันยายน 2563) นายศิวเสก สินโทรัมย์ ปลัดอาวุโสอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายศิริ ศรีหาบุญทัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งประดู่ ได้ติดตามการยกระดับกลุ่มทอผ้าไหมหลุ่งประดู่ ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทย โดยมีนางพิมพ์รวี วัฒนวรางกรู ที่ปรึกษากรมส่งเสริมวัฒนธรรม และคณะ ร่วมลงพื้นที่ดูการผลิตผ้าไหม ภายในหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหลุ่งประดู่สามัคคี หลังจากชาวบ้านได้รวมกลุ่มทอผ้าโดยใช้ชื่อว่า “กลุ่มไหมไทยหลุ่งประดู่” ทอผ้าไหมพื้นเมืองที่มีการสืบสานวิธีการทอมากว่า 300 ปี เป็นผลิตภัณฑ์หลากชนิด อาทิ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าทอลายมัดหมี่ ผ้าลาย สก๊อต และผ้าหางกระรอก

ซึ่งในปี พ.ศ. 2553 อำเภอห้วยแถลง ได้พิจารณาคัดเลือกกลุ่มไหมไทยหลุ่งประดู่ เข้าอบรมตามโครงการ KBO โดยกรมการพัฒนาชุมชน นำงบประมาณมาจัดอบรมระดับจังหวัด ก่อนที่กลุ่มไหมไทยหลุ่งประดู่ จะส่งเข้าประกวด จนได้รับรางวัลที่ 1 ของจังหวัด ทำให้ผ้าไหมหางกระรอกลายไตรลักษณ์ กลายเป็นลายเอกลักษณ์ประจำจังหวัดนครราชสีมา เปิดพื้นที่ภูมิปัญญาการผลิตผ้าไหม สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนาน ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย ซึ่งจนปัจจุบัน ผ้าไหมหลุ่งประดู่เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักของคนไทยทั้งประเทศ ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงเตรียมผลักดันให้กลุ่มไหมไทยหลุ่งประดู่ ขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทยต่อไป

///////////////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา