เทศบาลโคราช นำทีมพ่นยาฆ่าโควิด 19 กับ ศ.คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน

เทศบาลนครนคราชสีมา ร่วมกับ ศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน โดย รองนายกเทศมนตรี นายสหพล กาญจนวณิช นำ หน้ากากสีส้ม และนำคณะพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 ให้บริการกับ ตลาดประตูผี และ ชุมชน ราชนิกูล ซึ่งมีจำนวนประชากรแจ้งความต้องการให้มาพ่นยาดังกล่าว สำหรับ วิกฤตโควิด19 ครั้งนี้ ทาง เทศบาล ได้ประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง ประชาชนให้ความร่วมมือยิ่ง แผนรองรับในระยะยาวคือต้องการสร้างอาชีพ จ้างอาชีพให้กับ ชาวบ้านที่ตกงาน เทศบาลได้ จัดระเบียบการจ่ายเงิน ในโครงการต่างๆ เพื่อ ตอบปัญหาดังกล่าว อย่างเร่งด่วน