วันนี้(28 พ.ค.) น.ส.ฉัตรสุรางค์ กองภา ประธานสมาพันธ์สื่อมวลชนพันธมิตร นครราชสีมา” พร้อมคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ ได้ร่วมกันเปิดโครงการตู้ “สื่อสร้างสุข” ได้รับร่วมมือจากองค์กรต่างๆนำสิ่งของมาช่วยเติมบุญกันจำนวนมาก เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครราชสีมา, พรรคชาติพัฒนาโดย สจ.รัชฏา ใจกล้า ,โรงแรมดิอิมพีเรียลนครราชสีมา,บริษัท ซีเกทประเทศไทย จำกัด, ศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา,สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา โดยคุณหัสดิน สุวัฒนพงษ์เชษฎ์ ประธานฯ,AIS ฯลฯ เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยมีประชาชนมารับสิ่งของจากตู้จำนวนมากภายใต้มาตรการจัดระยะห่างทางสังคม (socail distancing)

สำหรับโครงการดังกล่าวนี้จัดทำขึ้นเพื่อ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 โดยตู้สื่อสร้างสุข จะเปิดให้ประชาชนมารับสิ่งของได้ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค.นี้เป็นต้นไป ที่บริเวณหน้าสำนักงาน นสพ.โคราชคนอีสาน เลขที่ 779/21-23 ซอยจิตรประชา ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ อ. เมืองนครราชสีมา