กลุ่มอนุรักษ์แมวโคราชเมืองพิมายเดินหน้าขยายจำนวนประชากรแมวสีสวาดหลังเป็นแมวที่มีชื่อเสียงในแบบฉบับตำราโบราณหลังปริมาณลดน้อยลง

 นครราชสีมา-วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2565) นายพรเทพ ชูศักดิ์ทนาเดช อายุ 61 ปี ประธานชมรมอนุรักษ์แมวโคราชเมืองพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้กล่าวว่า แมวไทยโคราช หรือ แมวสีสวาด มีถิ่นกําเนิดอยู่ที่ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โบราณเรียกว่า “แมวมาเลศ” หรือ “แมวดอกเลา” เพราะมีสีคล้ายดอกเลา ศีรษะเมื่อดูจากด้านหน้าจะเป็นรูปหัวใจ หน้าผากใหญ่ แบน แมวตัวผู้หน้าผากจะมีรอยหยัก ซึ่งทำให้เห็นเป็นรูปหัวใจเด่นชัด มีกรามและคางที่แข็งแรง หูตั้ง หูใหญ่เด่นอยู่บนศีรษะ เป็นแมวที่แสดงออกถึงความเตรียมพร้อมอยู่เสมอ มีขนาดกลาง ขนสั้น สีสวาด ตั้งแต่เกิดจนตาย ถ้ามีสีอื่นปะปนจะไม่ใช่พันธุ์แท้ นัยน์ตาใหญ่สีเขียวสดใสเป็นประกาย ขณะที่ยังเป็นลูกแมวอยู่ ตาจะเป็นสีฟ้า เมื่อโตขึ้นจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสด และจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวหรือสีเหลืองอำพัน เมื่อโตเต็มที่แล้ว

ประสิทธิ์  ตั้งประเสริฐ//นครราชสีมา