โคราชพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand Biennale Korat 2021 (อ่านว่า ไทยแลนต์ เบียนนาเล่ โคราช 2021) เสริมความรู้การสร้างอัตลักษณ์งานศิลปะในชุมชน

นครราชสีมา-วันนี้ (18 สิงหาคม 2563) ที่เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีม เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นและแลนมาร์ค ของเทศบาลตำบลจอหอ สืบเนื่องจากจังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand Biennale Korat 2021 (อ่านว่า ไทยแลนต์ เบียนนาเล่ โคราช 2021) ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสนองนโยบาย ทางจังหวัดฯ จึงให้แต่ละท้องถิ่นสร้างสรรค์งานศิลปะ ที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และต่อยอดสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้ง เพื่อให้ความรู้ด้านการออกแบบ และสร้างสรรค์งานศิลปะตามอัตลักษณ์ของเทศบาลตำบลจอหอ ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อให้มีความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน ไทยแลนต์ เบียนนาเล่ โคราช 2021 ตามเป้าหมาย

////////////////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา