โคราชระงับการเปิดหมู่บ้านท่าอ่าง ม.3 อ.โชคชัย หลังปิด ครบ 14 วัน ย้ำต้องประเมินสถานการณ์และทำความเข้าใจกับชาวบ้านถึงแนวทางป้องกัน หวั่นเชื้อโควิด-19 กลับมาระบาดซ้ำ

นครราชสีมา – วันนี้ (12 เมษายน 2563) ที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายแพทย์สุผล ตติยนันทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และ นายแพทย์สุพินิจ แก้วสุวรรณะ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และมาตรการป้องกันรวมทั้งการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ โดยจังหวัดนครราชสีมามี มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อจํานวน 608 ราย (เก่า 596 +ใหม่ 12 ราย) แบ่งเป็น พบผู้ป่วยยืนยันโรค COMID-19 จํานวน 18 ราย ไม่มีรายใหม่เพิ่ม (โดยผู้ป่วยยืนยัน 18 คน แบ่งเป็น รักษาหาย 5 ราย (เคสที่ 4,3,5,9,15) มีอาการดีขึ้น 10 ราย และอาการคงที่ 3 คน) ไม่พบเชื้อ จํานวน 585 ราย (เก่า574+ใหม่ 11ราย) รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ จํานวน 5 ราย โดยเป็นผลจากการดําเนินงานคัดกรองประชาชนจํานวน 64.661 ราย (ยอดสะสม ณ วันที่ 3 ม.ค – 12 เม.ย. 2563 เวลา 11.00 น.)

กรณีการเฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ (PN) มีจํานวน 276 รายใหม่ 0 ราย ไม่ป่วย 276 ราย กักตัวครบ 14 วัน จํานวน 250 ราย (ครบเพิ่ม 10 ราย) ปัจจุบันติดตามต่อเนื่องจํานวน 26 ราย ใน จํานวนนี้ มีผู้เดินทางจากต่างประเทศ (ตั้งแต่ 31 มี.ค.2563-12 เม.ย 2563) รวมจํานวน 43 ราย (อเมริกา 2ญี่ปุ่น1, กัมพูชา 26, มาเลเซีย 10, ไอร์แลนด์ 1, สปป.ลาว 3) มีผู้อยู่ในสถานที่กักตัวปัจจุบัน 59 ราย (เดิม 69 ราย ครบกักตัวแล้ว 10 ราย) ได้แก่ รพ.มทส. 38 ราย รร.ปัญจดารา 10 ราย, ศูนย์วิจัยฯ สูงเนิน 3 ราย, รพ.พิมาย 2 ราย และกักตนเองที่บ้าน 6 ราย จากข้อมูลโปรแกรม COMD-19 KORAT พบว่ามีผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดนครราชสีมา รายงานครบทั้ง 32 อําเภอ รวม 27,609 ราย เฝ้าระวังครบ 14 วันจํานวน 19,104 ราย ปัจจุบันติดตามต่อเนื่องจํานวน 8,505 ราย โดยคืนวันที่ 11 เมษายน 2563 มีประชาชนฝ่าฝืนเคอร์ฟิว ถูกดำเนินคดี 19 ราย รวมยอดสะสมผู้ถูกดำเนินคดีทั้งจังหวัด จำนวน 164 ราย

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า สำหรับการเปิดหมู่บ้านท่าอ่าง ม.3 ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย หลังจากจังหวัดประกาศปิด ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เนื่องจากพบผู้ป่วยโควิด-19 ในหมู่บ้านดังกล่าว จำนวน 4 ราย ที่จะครบกำหนดปิดหมู่บ้าน 14 วัน ในวันพรุ่งนี้ (13เม.ย.) จากการหารือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ยังให้ระงับการเปิดหมู่บ้านท่าอ่าง ม.3 ต.ท่าอ่าง ออกไป จนกว่าคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จะลงพื้นที่เข้าไปประเมินสถานการณ์ในหมู่บ้าน เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนในหมู่บ้านถึงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกครั้ง เพื่อป้องกันเชื้อกลับมาระบาดซ้ำ โดยแนวทางปฏิบัติตามหลักวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข จะต้องปิดหมู่บ้านที่มีการแพร่ระบาดของโรค เป็นเวลา 28 วัน ซึ่งในพรุ่งนี้หลังจากเข้าไปประเมินสถานการณ์การควบคุมโรคระบาดในหมู่บ้านท่าอ่างแล้ว คณะกรรมจะกลับมาหารือเรื่องการเปิดหมู่บ้านท่าอ่างอีกครั้ง นายวิเชียรฯ กล่าว.

///////////

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา